Albert Kristensen ApS udfører alle former for entreprenøropgaver inden for Jord- og Beton, herunder fundamenter og støbning af industrigulve. Vi er Aut. Kloakmester og udfører alle former for kloakarbejder og inspektion med Kloak-TV. Derudover tilbyder vi det meste inden for murerarbejde.

Entreprenørmaskiner, Jordflytning, Gravearbejde med rendegraver/ minigraver, Fundamenter, Pilotering, Anlægsarbejde, Indkørsler, Støbning af industrigulve og betontrapper

Nybygninger, Tilbygninger, Opmuring, Skorstene, Gesimser, Omfugning,  Facaderenovering, Badeværelser, Belægningsarbejde, Fliser og Klinker, Sokkelrenovering

TV-inspektion, Punktrenovering, Kloakanlæg, Ledninger/Stik, Sandfiltre, Nedsivningsanlæg, Omfangsdræn, Mini-renseanlæg, Dræn og Afløb, Aut. Kloakmester